Gassprodukter

Gass, brukt til varme, lys og kjøl. Vannvarmere, kjøleskap, komfyrer og slikt.

Viktig om montering:
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/#kompetanse--7

7.1.4 Installasjon, inklusiv endring og reparasjon, av anlegg for gassformig brensel
Gjelder for installatører og reparatører av gassanlegg.
For anleggstype 1: Krav til grunnkompetanse: fagbrev fra aktuelt fagområde som rørlegger, industrirørlegger, kuldemontør eller tilsvarende, eventuelt minst seks års sammenhengende relevant praksis som rørlegger. Krav til etterutdanning: bestått eksamen for installasjon av anleggstype 1.